Headerimage_raam.jpg

"Het beste wat je kunt worden is jezelf."


True Me


Psychotherapie

Wanneer coaching, wanneer therapie?

Psychotherapie gaat dieper dan coaching. Je kijkt naar gevoelens waar je niet meteen bij kunt of gedragingen van jezelf die je niet helemaal snapt. Je wilt bijvoorbeeld gezonder leven, maar op de een of andere manier lukt het niet. Of gebeurtenissen raken je meer dan je zelf zou willen. "Waarom lukt het me niet de dingen zo te doen als ik wil?" vraag je je af. Met psychotherapie kun je diepere blokkades opruimen en een dieper inzicht in jezelf krijgen.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is een resultaatgerichte, kortdurende vorm van therapie. De focus ligt niet enkel op wat er niet goed gaat; er wordt gekeken naar jouw hele persoon met al je kwaliteiten, mogelijkheden, hulpbronnen enzovoort. Daarop baseren we de aanpak, die voor iedereen op maat wordt gemaakt. Ieder mens is immers uniek.
De term 'integratief' komt van integreren, heel maken. Als we niet lekker in ons vel zitten zijn er vaak delen van onszelf die niet uit de verf komen, emoties en kanten waar we niet bij kunnen, gedragingen en reacties van onszelf die we niet snappen of niet onder controle hebben enzovoort. De integratieve psychotherapie richt zich erop de verbinding met alle delen van onszelf te herstellen, zodat we als persoon weer sterk en 'heel' worden.

Onderwerpen psychotherapie

 • Nieuwe levensfase, grote veranderingen.
 • Eigenwaarde en zelfvertrouwen.
 • Relatietherapie.
 • Spanningsklachten, stress en burnout.
 • Grenzen stellen, voor jezelf opkomen.
 • Omgaan met gevoelens.
 • Piekeren.
 • Slaapproblemen.
 • Werkgerelateerde vragen.
 • Omgaan met conflicten.
 • Psychosomatische klachen.


Daarnaast kun je de sessies gebruiken voor je eigen persoonlijke groei en om (meer) inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid en verborgen talenten.

"We gaan niet van vergissing naar waarheid maar van waarheid naar waarheid. We beseffen dan dat je niemand met de vinger kunt wijzen om wat hij doet, omdat hij op dat moment doet wat hij kan. We leren enkel uit ervaring." - Swami Vivekananda